பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து கோரல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

கோரல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு வகை காட்டு ஆடு

எடுத்துக்காட்டு : கோரல் பலி கொடுக்க விருப்பமானதாக இருக்கிறது

एक प्रकार का जंगली बकरा।

गोरल बलिष्ठ होता है।
गोरल