பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து க்ஷணம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

க்ஷணம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நிமிஷம், க்ஷணம்

எடுத்துக்காட்டு : சில நிமிடங்கள் இளைப்பாறிவிட்டு பயணத்தைத் தொடரலாம்.

ஒத்த சொற்கள் : நிமிஷம்

उतना समय जितना एक बार आँख झपकने में लगता है।

पल भर के लिए आराम करके आगे बढ़ा जाए।
दम, पल

A very short time (as the time it takes the eye to blink or the heart to beat).

If I had the chance I'd do it in a flash.
blink of an eye, flash, heartbeat, instant, jiffy, new york minute, split second, trice, twinkling, wink