பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து க்ஷய ரோக என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

க்ஷய ரோக   பெயரடை

பொருள் : ஒருவருக்கு க்ஷய ரோக நோய் இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : இந்த மருத்துவமனையில் க்ஷயரோக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது

जिसे क्षय रोग हो।

इस अस्पताल में क्षयी रोगियों की संख्या अधिक है।
क्षयी, राजयक्ष्मी