விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சத்தம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சத்தம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஏதாவது ஒன்றை பேசுவது அல்லது ஒலிக்கும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : வெண்கலபாத்திரத்தின் சத்தத்தினால் குழந்தை திடுக்கிற்றது

किसी के बोलने या बजने की क्रिया।

कांस्य पात्र के अनुरणन से बच्चा चौक पड़ा।
अनुरणन

பொருள் : ஓலை எழுப்புதல்.

எடுத்துக்காட்டு : நாயணத்தை சுண்டுவதால் வரும் ஒலி வித்திசாமாக இருக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : ஒலி

एक अभिलाक्षणिक या स्वभावगत ध्वनि।

मेरा हृदय प्रभु-प्रेम की झंकार से झंकृत हो रहा है।
उसकी बातों में सच्चाई की झंकार है।
झंकार, झनकार

A characteristic sound.

It has the ring of sincerity.
ring

பொருள் : ஒரே நேரத்தில் பலர் பேசுவதால் ஏற்படும் தெளிவற்ற உரத்த சத்தம்

எடுத்துக்காட்டு : அவன் ஏன் கூச்சலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : கூச்சல்

चिल्लाने की क्रिया या भाव।

वह क्यों चीत्कार रही थी?
चिंघाड़, चिल्लाहट, चीक, चीख, चीख़, चीत्कार, ढाड़

பொருள் : பொருட்களின் உராய்வு, மனிதர்களின் பேச்சு, விலங்குகளின் கத்தல் ஆகியவற்றால் எழும் ஒலி.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் குறட்டை சத்தத்தால் ஓடிவிட்டான்

The particular auditory effect produced by a given cause.

The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.
sound

பொருள் : வண்டு, தேனீ போன்றவை எழுப்பும் காதைக் துளைப்பது போன்ற தொடர்ச்சியான ஒலி.

எடுத்துக்காட்டு : வண்டுகளின் இசை மனதை மகிழ்ச்சியாக்குகிறது

ஒத்த சொற்கள் : ரீங்காரம், வண்டுகளின்ஒலி

भौंरे के उड़ने से होनेवाला शब्द।

भौंरों का गुंजन मन को लुभाता है।
गुंजन, गुंजार, गुञ्जन, गुनगुन, गूँज, गूंज

A humming noise.

The hum of distant traffic.
hum, humming

பொருள் : இரைச்சல் இருக்கும் நிலை

எடுத்துக்காட்டு : சத்தத்தினால் எந்தவொரு வேலையும் செய்யமுடியவில்லை

ஒத்த சொற்கள் : சலசலப்பு

कच-कच होने की अवस्था या भाव।

कचकचाहट में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं हो पाता।
कचकचाहट

சத்தம்   பெயரடை

பொருள் : ஓசை எழுப்புதல்

எடுத்துக்காட்டு : சங்கின் ஒலி நான்கு பக்கமும் கேட்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஒலி

गूँजा हुआ।

शंख का प्रतिध्वनित स्वर चारों ओर फैल गया।
अनुनादित, गुंजरित, गुंजायमान, प्रतिध्वनित