பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சம்மதம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சம்மதம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒப்புக்கொள்ளுதல்.

எடுத்துக்காட்டு : அவர் இந்த முன்னுரையை ஆமோதித்தால் கட்டுரையை வாசித்தேன்

ஒத்த சொற்கள் : ஆமோதித்தல், இணக்கம், இணங்குதல், ஒத்துக்கொள்ளுதல், ஒப்புக்கொள்ளுதல், சம்மதித்தல், வழிமொழிதல்

किसी के किए हुए काम या सामने रखे हुए सुझाव को ठीक मानकर अपनी दी हुई स्वीकृति।

हम इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं।
अनुमोदन, ताईद, समर्थन, हिमायत

The act of providing approval and support.

His vigorous backing of the conservatives got him in trouble with progressives.
backing, backup, championship, patronage

பொருள் : ஒன்றைக் குறித்து ஒருவர் தெரிவிக்கும் உடன்பாடு அல்லது ஆம் என்று கூறும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : தந்தையின் சம்மதத்திற்கு பின்பே நான் இந்த வேலையை செய்வேன்

ஒத்த சொற்கள் : இசைவு, ஒப்புதல்

हाँ कहने की क्रिया।

पिताजी की हामी के बाद ही मैं यह काम करूँगा।
हामी

An affirmative.

I was hoping for a yes.
yes