பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சாசுவதம் பெற்ற என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : தார்மீக முறையில், ஒன்று உலக பந்தங்களில் மற்றும் போக்குவரவிலிருந்து விடுபடுவது

எடுத்துக்காட்டு : மோட்சம் பெற்ற நபர் எப்போழுதும் துக்கம் அடைவதில்லை

ஒத்த சொற்கள் : பதமுத்திபெற்ற, முக்தி பெற்ற, முத்திபெற்ற, மோட்சம் பெற்ற, வீடுபேறு பெற்ற

धार्मिक क्षेत्र में, जो सांसारिक बंधनों और आवागमन आदि से छूट गया हो।

बंधनमुक्त व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता।
निर्वाण प्राप्त, बंधनमुक्त, बन्धनमुक्त, मुक्त, मोक्ष प्राप्त