பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சாணக் குவியல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சாணக் குவியல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சாணங்களின் குவியல்

எடுத்துக்காட்டு : ரமேஷ் சாணக் குவியலிலிருந்து ஒரு கூடை காய்ந்த சாணத்தை வெளியேற்றினான்

कंडों का ढेर।

रमेश ने गोहरौरी में से एक टोकरी उपला निकाला।
कंडौर, कंडौरा, गोहरौरी