பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சாது என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சாது   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கடவுள், மதம் முதலியவற்றின் மேல் நம்பிக்கையுள்ள மனிதர்.

எடுத்துக்காட்டு : முனிவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார்.

ஒத்த சொற்கள் : முனிவர், ரிஷி

यूरोप और अमेरिका में पाया जानेवाला एक पशु जो लगभग पाँच मीटर लंबा होता है।

एल्क के सींग साल में एक बार गिरकर नए उगते हैं।
अल्सेस अल्सेस, एल्क, मूस

பொருள் : தன்னுடைய உறுப்புகளை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் ஒருவன்

எடுத்துக்காட்டு : அவன் குடும்பஸ்தனாக இருந்தும் துறவியாக இருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : அருகன், சன்னியாசி, சாமியார், சுவாமியார், தாபசன், திரிதசி, துறவி, நிரன்னுவயன், நீத்தவன், பகூதகன், பண்டாரம், பரமஹம்சன், பரித்தியாகி, பரிவிராசகன், பூதாத்துமன், பைராகி, மொசகன், யதி, விரதி, ஹம்சன்

वह जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है।

वह गृहस्थ होते हुए भी यति है।
जति, यति, यती

பொருள் : கோரக் சமயசாது

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் கிராமத்திற்கு ஒரு சாது வந்தார்.

ஒத்த சொற்கள் : ஆத்மஞானி, யோகி

गोरखपंथी साधु।

हमारे गाँव में एक बहुत बड़े योगी पधारे हैं।
जोगी, योगी

பொருள் : எப்பொழுதும் சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு துறவி

எடுத்துக்காட்டு : நம்முடைய கிராமத்தில் ஒரு அலைந்து கொண்டே இருக்கும் சந்நியாசி அவதரித்திருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : அருகன், அலைந்து கொண்டேயிருக்கும் சந்நியாசி, சன்னியாசி, சாமியார், சுவாமியார், திரிதசி, துறவி, நிரன்னுவயன், நீத்தவன், பகூதகன், பண்டாரம், பரமஹம்சன், பரித்தியாகி, பரிவிராசகம், பூதாத்துமா, பைராகி, மொசகன், யதி, விரதி, ஹம்சன்

वह संन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है।

हमारे गाँव में एक परिव्राजक पधारे हैं।
परिव्राज, परिव्राजक

A male religious living in a cloister and devoting himself to contemplation and prayer and work.

monastic, monk

பொருள் : ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரை சென்று பிச்சை எடுக்கும் சாது

எடுத்துக்காட்டு : சாது ஆலமரத்தின் அடியில் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.

एक प्रकार के साधु जो भिक्षावृत्ति, मलमूत्रोत्सर्ग या अन्य कामों के लिए दिनभर में एक योजन से अधिक दूर नहीं जाते।

एक पंगु पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं।
पंगु, पङ्गु