பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சித்தியின்மகன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சித்தியின்மகன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : அம்மாவின் தங்கை மகன்.

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய சித்தியின் மகன் விமானப்படைத் தலைவன்

ஒத்த சொற்கள் : சகோதரன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

The child of your aunt or uncle.

cousin, cousin-german, first cousin, full cousin