விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சித்தி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சித்தி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சித்தி

எடுத்துக்காட்டு : சித்தியை வழிப்பட்டால் எல்லா நன்மைகளுக்கும் வழிவகுப்பாள்.

गणेश की दो पत्नियों में से एक।

कहा जाता है कि सिद्धि हर प्रकार की सिद्धियाँ देती हैं।
सिद्धि

A female deity.

goddess

பொருள் : ஒரு வகை புள்ளியிட்ட பாம்பு

எடுத்துக்காட்டு : முன்னே சித்திபாம்பை பார்த்து அவன் பயந்தான்

एक चित्तीदार साँप।

सामने चित्ती को देखकर वह डर गया।
चित्ति, चित्ती

பொருள் : தாயின் சகோதரி.

எடுத்துக்காட்டு : குழந்தைகள் பெரும்பாலும் தங்கள் சித்தியை நேசிக்கிறார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : சின்னமாள், சிற்றன்னை

माँ की बहन।

प्रायः बच्चों को अपनी मौसी से बहुत लगाव होता है।
ख़ाला, खाला, मउसी, मातृष्वसा, मासी, मौसी

The sister of your father or mother. The wife of your uncle.

aunt, auntie, aunty

பொருள் : தாயின் தங்கை மற்றும் சித்தாப்பாவின் மனைவி.

எடுத்துக்காட்டு : கண்ணனின் அம்மா இறந்த பின் அவனுடைய சித்தி கவனித்துக் கொண்டாள்

ஒத்த சொற்கள் : சின்னமாள்

चाचा की पत्नी।

माँ के मरने के बाद श्याम का पालन-पोषण उसकी चाची ने किया।
काकी, चाची, पितियानी

The sister of your father or mother. The wife of your uncle.

aunt, auntie, aunty

பொருள் : குயவனிடம் பள்ளத்தை உருவாக்கும் ஒரு சுற்றும் சக்கரம்

எடுத்துக்காட்டு : குயவன் சித்தியில் விரல்களை விட்டு சக்கரத்தை சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான்

कुम्हार के चाक का वह गड्ढा जिसमें डालकर चाक घुमाया जाता है।

कुम्हार चित्ती में उँगली डालकर चाक घुमा रहा है।
चित्ति, चित्ती

பொருள் : முழுமை, சித்தி

எடுத்துக்காட்டு : சுவாமிஜி பல வகையான சித்திகளைப் பெற்றார்

ஒத்த சொற்கள் : முழுமை

योग या तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाली अलौकिक शक्ति।

स्वामीजी को कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हैं।
सिद्धि

An ability that has been acquired by training.

accomplishment, acquirement, acquisition, attainment, skill

பொருள் : தாய் சிவப்பு குழந்தை

எடுத்துக்காட்டு : பார் கிணற்றைப் பார்த்தால் சித்தி மிதந்துக் கொண்டிருக்கிறது

मादा लाल मुनिया।

वो देखो कुएँ के पार पर चित्ति फुदक रही है।
चित्ति, चित्ती