விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சிறியமலை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சிறியமலை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பூமியின் மேற்பரப்பில் மேல்நோக்கி, மிக அதிக உயரமாக அமைந்திருக்கும் உறுதியான பாறைகளின் சிறியத் தொகுதி

எடுத்துக்காட்டு : தபால்காரன் விரைந்து ஓடி மலைமீது ஏறிவிட்டான்

ஒத்த சொற்கள் : சின்னகிரி, சின்னகுன்று சிறியவரை, சின்னபருவதம், சின்னபர்வதம், சின்னபறம்பு, சின்னமலை, சின்னவரை, சிறியகிரி, சிறியகுன்று, சிறியபருவதம், சிறியபர்வதம், சிறியபறம்பு