பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சுகமான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சுகமான   பெயரடை

பொருள் : சுகமான,வசதியான,சௌகரியமான

எடுத்துக்காட்டு : கல்வி கற்பிப்பது எனக்கு சௌகரியமான வேலை

ஒத்த சொற்கள் : சௌகரியமான, வசதியான

जिसमें सुविधा हो।

अध्यापन संबंधी कोई भी काम मेरे लिए सुविधाजनक है।
आसान, सुविधाजनक, सुविधापूर्ण

Suited to your comfort or purpose or needs.

A convenient excuse for not going.
convenient

பொருள் : ஓய்வைக் கொடுக்ககூடிய

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் பயணம் மிகவும் சுகமானதாகவும் மற்றும் வசதியாகவும் இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : இன்பமான, உல்லாசமாக, உள்ளக்களிப்பாக, நலமான, மகிழ்ச்சியாக, மனமகிழ்ச்சியாக

आराम देने वाला।

हमारी यात्रा बढ़ी सुखद और आरामदेह थी।
आरामदायक, आरामदेय, आरामदेह

Enjoying or affording comforting warmth and shelter especially in a small space.

A cozy nook near the fire.
Snug in bed.
A snug little apartment.
cosy, cozy, snug

பொருள் : மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : சந்தோஷமான மனிதரின் வாழ்க்கை ஆனந்தமையமானதாக இருக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : அகமலர்ச்சியான, ஆனந்தமையமான, இன்பமையமான, உற்சாகமையமான, உவகையான, உவப்புமையமான, எக்களிப்பான, களிப்புமையமான, குதூகலமையமான, குஷால்மையமான, குஷிமையயான, சந்துஷ்டிமையயான, சந்தோஷமையமான, பரவசமையமான, புளகமான, புளகிதமையமான, பூரிப்புமையமான, மகிச்சிகரமான

जो आनंद से भरा हुआ हो।

संतोषी व्यक्ति का जीवन आनंदपूर्ण होता है।
आनंदपूर्ण, आनंदमय, उल्लासपूर्ण, सानंद

Full of or characterized by joy.

Felt a joyous abandon.
Joyous laughter.
joyous

பொருள் : சுகத்தையே விரும்புகிற

எடுத்துக்காட்டு : சுகமான நபர் எப்பொழுதும் சுகத்தையே விரும்புகிறான்

आराम या सुख चाहने वाला।

आरामतलब व्यक्ति सबका सुख चाहता है।
आरामतलब, सुखेच्छु

பொருள் : மகிழ்ச்சியான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த பயணம் ஆனந்தமான பயணமாக இருந்தது

ஒத்த சொற்கள் : அகமலர்ச்சியான, ஆனந்தமான, இன்பமான, உற்சாகமான, உவகையான, உவப்பான, எக்களிப்பான, களிப்பான, குதூகலமான, குஷாலான, குஷியான, சந்துஷ்டியான, சந்தோஷமான, பரவசமான, புளகமான, பூரிப்பான, மகிழ்ச்சியான

Greatly pleasing or entertaining.

A delightful surprise.
The comedy was delightful.
A delicious joke.
delicious, delightful