பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சுதந்திரம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சுதந்திரம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : விடப்பட்டது அல்லது விட்டுவிடும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : இந்த வேலையிலிருந்து எனக்கு விடுதலை எப்பொழுது கிடைக்கும்

ஒத்த சொற்கள் : விடுதலை

छूटने या छोड़े जाने की क्रिया।

इस काम से मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है।
छुट्टी

பொருள் : பிறருடைய கட்டுப்பாடோ மேலாதிக்கமோ இல்லாத நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : அவர் சுதந்திரத்திற்காக போராடினார்

किसी दूसरे के अधीन नहीं बल्कि स्वयं अपने अधीन या स्वतंत्र होने की अवस्था या भाव।

वह स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा है।
अजादी, अवसर्ग, अवसा, आज़ादगी, आज़ादी, आजादगी, आजादी, मुक्ति, स्वतंत्रता, स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, स्वातन्त्र्य, स्वाधीनता

Freedom from control or influence of another or others.

independence, independency

பொருள் : பேச்சு அல்லது வேலைக்கான சுதந்திரம்

எடுத்துக்காட்டு : என் தோழி தன் குழந்தைக்கு அதிக சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளாள்.

किसी बात या काम की स्वतंत्रता।

पड़ोसी ने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है।
छूट

Immunity from an obligation or duty.

exemption, freedom