பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சேதப்படுத்து என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சேதப்படுத்து   வினைச்சொல்

பொருள் : முழுவதுமாக அழி

எடுத்துக்காட்டு : அவனின் அகங்காரம் அவனை அழித்தது.

ஒத்த சொற்கள் : அழி, நாசப்படுத்து

टूट-फूटकर नष्ट होना।

कभी सबसे अच्छी मानी जाने वाली यह हवेली समय के साथ उजड़ गई।
उखड़ना-पुखड़ना, उजड़ना, उजरना, उदसना, ध्वस्त होना

பொருள் : பொருட்களை சீண்டுவது அல்லது மாற்றுவது

எடுத்துக்காட்டு : ரேடியோவை தொந்தரவுசெய்யாதே

ஒத்த சொற்கள் : சீண்டு, சேதமடையச்செய், சேதமடையவை, தொந்தரவுசெய், தொல்லைசெய்

वस्तुओं को खोद-खाद करना या फेर-बदल करना।

रेडियो को मत छेड़ो।
छेड़-छाड़ करना, छेड़छाड़ करना, छेड़ना