பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சேப்பு நிற உடை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சேப்பு நிற உடை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சிவப்பு வண்ணத்தில் சாயமேற்றிய இரு வகை நூலிலான துணி

எடுத்துக்காட்டு : பிச்சைக்காரி தன்னுடைய உடலை சிவப்பு நிற உடையினால் மறைத்திருக்கிறாள்

ஒத்த சொற்கள் : சிகப்பு நிற உடை, சிகப்பு வண்ண ஆடை, சிவப்பு நிற உடை, சிவப்பு வண்ண ஆடை, சிவப்பு வண்ண உடை, செவப்பு நிற உடை, செவப்பு வண்ண உடை, செவப்பு வண்ண ஆடை, சேப்பு வண்ண உடை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

एक प्रकार का सूती कपड़ा जो खारुआ रंग में रंगा होता है।

भिखारी अपने शरीर को खारुआ से ढके हुए था।
खारुआ, खारुआँ