பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சோகம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சோகம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு நிகழ்ச்சியால் அல்லது நிலைமையால் ஏற்படும் நிம்மதியின்மை.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் கவலையுடன் இருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : அவதி, அவலம், அவஸ்தை, இடர், இடர்பாடு, இடுக்கண், இன்னல், உழற்சி, கலக்கம், கலி, கவலை, கஷ்டம், சஞ்சலம், சலனம், துக்கம், துன்பம், துயரம், நலிவு, நைவு, நொசிவு, பிரயாசம், பிரயாசை, வருத்தம், வாட்டம், வாதை, விசாரம், வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

दुविधा, अशांति, कठिनाई तथा घबराहट से उत्पन्न मनोदशा।

मुझे दिन-रात यही चिंता लगी रहती है कि मैं इस काम को जल्द से जल्द कैसे खतम करूँ।
अंदेशा, अन्देशा, अवसेर, आध्या, चिंता, चिन्ता, धुन, धौजन, परवाह, फ़िक्र, फ़िराक़, फिकर, फिक्र, फिराक, सोच

பொருள் : வருத்தும் துன்பம்.

எடுத்துக்காட்டு : உங்களை காணமுடியாமல் நான் வேதனையில் தவிக்கிறேன்

ஒத்த சொற்கள் : அவதி, அவலம், அவஸ்தை, ஆதங்கம், இக்கட்டு, இடர், இடர்பாடு, இடுக்கண், இன்னல், கலக்கம், கவலை, கிலோசம், சங்கடம், சஞ்சலம், சலனம், துக்கம், துன்பம், துயரம், மனகஷ்டம், மனக்கவலை, மனசங்கடம், மனவேதனை, வருத்தம், வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी उचित, आवश्यक या प्रिय बात के न होने पर मन में होनेवाला दुख।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपका काम समय पर पूरा नहीं कर पाउँगा।
अनुताप, अफसोस, अफ़सोस, अलम, आज़ुर्दगी, आमनस्य, ऊर्मि, क्षोभ, खेद, ताम, दिलगीरी, दुःख, दुख, मलाल, मलोला, रंज, वत

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

பொருள் : மனத்துக்குப் பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகளால் ஏற்படும் துன்ப உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : இராமனின் வனவாசம் அயோத்தி மக்களை வருத்தமடையச் செய்தது

ஒத்த சொற்கள் : கவலை, துக்கம், வருத்தம், வெசனம், வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या वियोग के कारण मन में होने वाला परम कष्ट।

राम के वनगमन पर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई।
उनकी मृत्यु पर सभी गणमान्य लोगों ने अफ़सोस ज़ाहिर किया।
अंदोह, अन्दोह, अभिषंग, अभिषङ्ग, अवसाद, गम, गमी, ग़म, ग़मी, दुख, रंज, शोक, सोग

An emotion of great sadness associated with loss or bereavement.

He tried to express his sorrow at her loss.
sorrow

பொருள் : ஆசை முழுமையடையாததால் மனதில் ஏற்படும் துயரநிலை

எடுத்துக்காட்டு : வேலைக் கிடைக்காததால் அவன் மனச்சோர்வு அடைந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : இடர், கலக்கம், துக்கம், துன்பம், நிராசை, மனச்சோர்வு, வருத்தம், வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होनेवाला दुख।

नौकरी न मिलने पर वह विषाद से भर गया।
अवसाद, रंज, रञ्ज, विषाद

பொருள் : மகிழ்ச்சியில்லாத நிலை

எடுத்துக்காட்டு : துக்கத்திலும் அம்மாவின் நினைவு வந்தது

ஒத்த சொற்கள் : அவலம், இடர், உழற்சி, சங்கடம், சலனம், துக்கம், துன்பம், துயரம், துயர், நலிவு, நொசிவு, பிரயாசை, மனவேதனை, வருத்தம், வாதை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

मन की वह अप्रिय और कष्ट देने वाली अवस्था या बात जिससे छुटकारा पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है।

दुख में ही प्रभु की याद आती है।
उनकी दुर्दशा देखकर बड़ी कोफ़्त होती है।
अक, अघ, अनिर्वृत्ति, अरिष्ट, अलाय-बलाय, अलिया-बलिया, अवसन्नता, अवसन्नत्व, अवसेर, अशर्म, असुख, आदीनव, आपत्, आपद, आपद्, आफत, आफ़त, आभील, आर्त्तत, आर्त्ति, आस्तव, आस्रव, इजतिराब, इज़तिराब, इज़्तिराब, इज्तिराब, ईज़ा, ईजा, ईत, कष्ट, कसाला, कोफ़्त, कोफ्त, क्लेश, तकलीफ, तक़लीफ़, तसदीह, तस्दीह, ताम, दुःख, दुख, दुख-दर्द, दुहेक, दोच, दोचन, परेशानी, पीड़ा, बला, वृजिन

The state of being sad.

She tired of his perpetual sadness.
sadness, sorrow, sorrowfulness

பொருள் : மனத்துக்குப் பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகளால் அல்லது இழப்பினால் ஏற்படும் துன்ப உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : உங்கள் முகத்தில் வருத்தம் தென்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : கவலை, துக்கம், துன்பம், துயரம், வருத்தம், வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

Emotions experienced when not in a state of well-being.

sadness, unhappiness

பொருள் : மனத்துக்கு மகிழ்வைத் தராத உணர்வு அல்லது மனதை வருந்தச் செய்யும் உணர்வு

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய துன்பத்தை யாரிடமும் சொல்லமாட்டேன்

ஒத்த சொற்கள் : அவலம், இடர், இன்னல், கவலை, கிலேசம், துக்கம், துன்பம், துயரம், துயர், பாடு, பீடு, வருத்தம், விசனம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

अपनी गलती का एहसास होने पर मन में होने वाला दुःख।

उसका अफ़सोस महज़ एक दिखावा था।
ऐसा करने पर पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा।
अनुताप, अनुशय, अनुशोक, अपतोस, अपसोस, अफसोस, अफ़सोस, अलम, खेद, ग्लानि, पछताव, पछतावा, पश्चाताप, पश्चात्ताप, मनस्ताप

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

பொருள் : ஒரு நிகழ்ச்சியால் அல்லது நிலைமையால் மனதில் நிம்மதியின்மை.

எடுத்துக்காட்டு : இராஜா மக்களின் கவலையை போக்கினான்

ஒத்த சொற்கள் : அவதி, அவலம், அவஸ்தை, இக்கட்டு, இடர், இடர்பாடு, இடுக்கண், இன்னல், உழற்சி, கலி, கவலை, கிலேசம், சங்கடம், சஞ்சலம், சலனம், துக்கம், துன்பம், துயரம், துயர், நலிவு, நைவு, நொசிவு, பாடு, பிரயாசம், பிரயாசை, பீடு, வருத்தம், வாட்டம், வாதை, வேதனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

सताये गये या सताये जानेवाले विशेषकर कमज़ोर और निर्दोष व्यक्ति के मन में होनेवाला कष्ट का कुफल।

निर्दोष प्रजा की आह अत्याचारी राजा के विनाश का कारण बनी।
आह, हाय

An utterance expressing pain or disapproval.

groan, moan