பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து சோதனை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

சோதனை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சட்ட விரோதமான நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக அரசு அதிகாரபூர்வமாக மேற்கொள்ளும் தேடுதல் நடவடிக்கை

எடுத்துக்காட்டு : வருமான வரி அதிகாரிகள் இன்று மந்திரியின் வீட்டை சோதனை செய்தார்கள்.

अवैध वस्तुओं या किसी व्यक्ति आदि को पकड़ने के लिए पुलिस या सरकारी विभागों द्वारा की जानेवाली अचानक जाँच-पड़ताल या ली जानेवाली तलाशी।

आज पुलिस ने सेठ करोड़ीमल के घर पर छापा मारा।
आज इस कार्यालय में पुलिस की रेड पड़ी है।
छापा, रेड

A sudden short attack.

foray, maraud, raid

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காக செய்யும்

எடுத்துக்காட்டு : இந்த வருடம் அரசாங்கம் எழுத்தறிவு திட்டத்தை ஆய்வு செய்து கொண்டு வருகிறது.

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, ஆராய்ச்சி

छान-बीन या जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी वस्तु या बात को अच्छी तरह से देखने की क्रिया।

इस साल सरकार साक्षरता अभियान की समीक्षा कराएगी।
तनक़ीद, तनकीद, समालोचना, समीक्षा

A serious examination and judgment of something.

Constructive criticism is always appreciated.
criticism, critique

பொருள் : ஏதாவது ஒரு நிகழ்வை அறிந்துகொள்வதற்காக ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காகச் செய்யும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : நாங்கள் ஆய்விற்காக சோதனைக்கூடத்திற்குச் சென்றோம்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, பரிசோதனை

कोई बात जानने या समझने के लिए, अथवा परीक्षा, जाँच आदि के रूप में होनेवाली क्रिया अथवा उसका साधन।

हम प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में गए।
एक्सपेरिमेंट, प्रयोग

The act of conducting a controlled test or investigation.

experiment, experimentation

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்பிற்காக செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்பு ரோபாட்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, ஆராய்ச்சி

किसी विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाने की क्रिया।

रोबोट वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषणा, खोज, गवेषणा, रिसर्च, रीसर्च, शोध, शोधकार्य

Systematic investigation to establish facts.

research

பொருள் : ஒரு துறையில் புதிய உண்மைகளை கண்டறிவதற்கான சோதனை.

எடுத்துக்காட்டு : பாணினி தெய்வ மொழிகளை ஆய்வு செய்து அதை ஒழுங்குமுறைக்கு கொண்டு வந்தார்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, ஆராய்ச்சி

तेल, शक्कर, धातु आदि की अशुद्धियों को दूर करके ठीक करने की प्रक्रिया।

परिष्करण से उत्तम कोटि की धातु प्राप्त की जाती है।
अपमार्जन, परिमार्जन, परिशोधन, परिष्करण, संस्करण, संस्कार

The act of offering an improvement to replace a mistake. Setting right.

correction, rectification

பொருள் : ஓரு துறையில் புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிவதற்காக செய்யும் சோதனை.

எடுத்துக்காட்டு : இராம் பாடங்களை ஆய்வு செய்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : ஆய்வு, ஆராய்ச்சி

किसी चीज़ का बार-बार अध्ययन करने की क्रिया।

राम पाठ का अनुशीलन कर रहा है।
अध्ययनशीलता, अनुशीलन, पुनर्पठन, सतत अभ्यास

Systematic training by multiple repetitions.

Practice makes perfect.
drill, exercise, practice, practice session, recitation

பொருள் : ஒரு பொருளின் உண்மைத் தன்மை முதலியவற்றைக் கண்டறிய விஞ்ஞான ரீதியில் மேற்கொள்ளப்படும் சோதனை.

எடுத்துக்காட்டு : விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தொடர்ந்து பல புதிய சோதனைகளை மேற்கொள்ளவிருக்கிறோம்.

ஒத்த சொற்கள் : பரிசோதனை, பரிட்சை, விசாரிப்பு

योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदि जानने के लिए अच्छी तरह से देखने या परखने की क्रिया या भाव।

समर्थ गुरु रामदास ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनसे शेरनी का दूध माँगा।
वह हर कसौटी पर खरा उतरा।
अजमाइश, आजमाइश, आज़माइश, कसौटी, जाँच, परख, परीक्षा, मानिटरिंग, मानीटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनीटरिंग

The act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned.

examination, testing