பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஜெயமான என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஜெயமான   பெயரடை

பொருள் : தேவையான மதிப்பெண்கள் பெற்று அடையும் வெற்றியான நிலை.

எடுத்துக்காட்டு : தேர்வில் தேர்ச்சியான மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும்

ஒத்த சொற்கள் : சித்தியான, செயமான, ஜெயமடைந்த, தேர்ச்சியடைந்த, தேர்ச்சியான, வெற்றியடைந்த, வெற்றியான

जो परीक्षा में सफल हुआ हो।

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
उत्तीर्ण, पारित, पास

Meeting the proper standards and requirements and training for an office or position or task.

Many qualified applicants for the job.
qualified