விளம்பரங்களை அகற்ற, குழுசேரவும். அமர்கோஷில் புதிய சொற்கள் மற்றும் வரையறைகளைச் சேர்ப்பதற்கும் பிற மொழி தொடர்பான அம்சங்களைச் சேர்ப்பதற்கும் உறுப்பினர் கட்டணம் உதவியாக இருக்கும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ஞானேஸ்வரி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

ஞானேஸ்வரி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : சந்த் ஞானேஸ்வர் மூலமாக எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம்

எடுத்துக்காட்டு : ஞானேஸ்வரி கீதையில் எழுதப்பட்ட ஒரு விரிவான மராத்திய வர்ணனை உள்ளது

संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक ग्रंथ।

ज्ञानेश्वरी गीता पर लिखी गई एक विस्तृत मराठी टीका है।
ज्ञानदेवी, ज्ञानेश्वरी, भावार्थदीपिका