பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து டக் - டக் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

டக் - டக்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : இலேசாக தட்டுவதனால் உருவாகும் சத்தம்

எடுத்துக்காட்டு : டக் டக் என்ற சத்தத்தின் காரணத்தால் என்னால் தூங்க முடிவதில்லை

ठोंकने या हलके झटके से उत्पन्न आवाज।

ठकठक के कारण मैं सो नहीं सका।
ठक-ठक, ठकठक, ठकठकाहट

The sound of knocking (as on a door or in an engine or bearing).

The knocking grew louder.
knock, knocking