பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து ண வில் முடியும் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒன்றினுடைய முடிவில் ண எழுத்து இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : ஹிந்தியில் கற்ற சொற்களில் அதிகமான ண வில் முடியக்கூடிய சொற்கள் இருக்கின்றன

ஒத்த சொற்கள் : ண வில் நிறைவடையக்கூடிய, ண வில் நிறைவடையும், ண வில் முடியக்கூடிய

जिसके अंत में ण अक्षर हो।

हिन्दी की बोलियों में बहुत सारे णकारांत हिन्दी शब्द नकारांत हो जाते हैं।
णकारांत, णकारान्त