பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தகசா என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தகசா   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கம்பளி ரோமத்தை அடித்து சுத்தம் செய்யப்படும் ஒரு மரம்

எடுத்துக்காட்டு : மனோகர் தகசாவினால் நூலை நசுக்கி சுத்தம் செய்துக் கொண்டிருக்கிறான்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वह लकड़ी जिससे पीटकर ऊन साफ करते हैं।

मनोहर तगसा से ऊन को पीटकर साफ कर रहा है।
तगसा