பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தகப்பன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தகப்பன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பெற்றோரில் ஆண்.

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய அப்பா ஓர் ஆசிரியர்

ஒத்த சொற்கள் : அப்பா, தந்தை, பிதா

A male parent (also used as a term of address to your father).

His father was born in Atlanta.
begetter, father, male parent