பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தகரடம்ளர் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தகரடம்ளர்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : டின்னாலான கிளாஸ்

எடுத்துக்காட்டு : பிச்சைக்காரி தகரக்கிளாஸினால் தண்ணீர்க் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள்

ஒத்த சொற்கள் : தகரக்கிளாஸ்

टीन का गिलास।

भिखारी तामलेट से पानी पी रहा है।
तामलेट, तामलोट