பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தகுதி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தகுதி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு பணிக்கு அல்லது செயலுக்கு ஒருவர் பொருத்தமானவர் என்று செல்வதற்கு ஏதுவான நிலையை குறிப்பதுதகுந்த மேலும் சரியான பொருத்தம் அல்லது சந்திப்பு

எடுத்துக்காட்டு : உங்களுடைய தகுதியால் கடினமான வேலையை கூட எளிதாக முடிக்க முடியும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆற்றல், சமர்த்து, திறமை, பொருத்தம், வலிமை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

उपयुक्त और ठीक संयोग या मेल।

आपसी सामंजस्य के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी संभव है।
तारतम्य, ताल-मेल, तालमेल, सामंजस्य

The quality of agreeing. Being suitable and appropriate.

congruence, congruity, congruousness

பொருள் : ஒருவரின் உண்மையான இயல்பு

எடுத்துக்காட்டு : என் தந்தை என் நம்பிக்கைக்குரிய பாத்திரம் ஆவார்.

ஒத்த சொற்கள் : பாத்திரம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

कुछ लेने या पाने के योग्य व्यक्ति।

दान पात्र को ही देना चाहिए।
पात्र, योग्य व्यक्ति

Someone regarded as certain to succeed.

He's a natural for the job.
natural

பொருள் : சிறப்பு.

எடுத்துக்காட்டு : ஆயுதங்களின் தரத்தை பார்க்கப்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : குணம், தரம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

गुण संबंधी विशिष्टता।

उपकरणों की गुणवत्ता देखी जाती है।
क्वालिटी, गुणवत्ता

A degree or grade of excellence or worth.

The quality of students has risen.
An executive of low caliber.
caliber, calibre, quality

பொருள் : ஒருவர் புரிந்துகொள்வதற்காக கொடுக்கப்படும் தகுதி

எடுத்துக்காட்டு : வேலை கொடுப்பதற்கு முன்பு மக்களுக்கு தகுதி தேவைப்படுகிறது


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी की अंतर्निहित बौद्धिक योग्यता।

नौकरी देने से पहले लोगों की अभिक्षमता परखी जाती है।
अभिक्षमता

Inherent ability.

aptitude

பொருள் : எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி இருக்கிற

எடுத்துக்காட்டு : நீ அவரிடம் நடந்ததை சொல்வது உசிதமானது.

ஒத்த சொற்கள் : உசிதம், சரி, பொருத்தம், முறை

பொருள் : ஒரு பணிக்கு அல்லது செயலுக்கு ஒருவர் பொருத்தமானவர் என்ற வகையில் அவர் கொண்டிருக்கும் கல்வி, அவருடைய வயது, முன் அனுபவம் அல்லது அறிவு போன்றவை.

எடுத்துக்காட்டு : தகுதியின் காரணத்தால் அவனுக்கு ஆசிரியர் பதவி கிடைத்தது

ஒத்த சொற்கள் : திறன்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

किसी पद, कार्य आदि के लिए योग्य होने की अवस्था या भाव।

पात्रता के कारण उसे अध्यापक का पद मिला।
पात्रता, पात्रत्व, भाजनता, योग्यता