பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தக்கப்படி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தக்கப்படி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மதிப்பீடு, விமர்சனம்,பரிசு போன்றவற்றுக்கு ஏற்ரதாக ஒன்று கொண்டிருக்கும் அடிப்படைக் கூறு அல்லது அம்சம்.

எடுத்துக்காட்டு : பொருட்களின் பயன்பாட்டிற்கு தகுந்தபடிதான் நாம் கதை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : தகுந்தபடி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

काम में आने की योग्यता।

वस्तुओं की उपयोगिता के अनुरूप ही हम उनका चयन करते हैं।
उपयोगिता, लाभकारिता

The quality of being of practical use.

usefulness, utility