பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தக்களி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தக்களி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கையால் பஞ்சிலிருந்து நூல் நூற்கப் பயன்படும் கருவி

எடுத்துக்காட்டு : தக்களியில் பட்டு நூல் சுற்றப்பட்டு இருந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : தக்ளி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

एक प्रकार की पतली गड़ारी।

तीली पर रेशम लपेटा जाता है।
तीली

பொருள் : பெரிய தக்களி

எடுத்துக்காட்டு : தாத்தா தக்களியினால் நெய்து கொண்டிருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : ராட்டையின் கதிர்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

बड़ी तकली।

दादाजी तकले से जनेऊ बट रहे हैं।
तकला, तकवा

A stick or pin used to twist the yarn in spinning.

spindle