பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தக்கை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தக்கை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : கரும்பின் சாற்றை வெளியே எடுத்த பின்பு எஞ்சியிருக்கும் பகுதி

எடுத்துக்காட்டு : கரும்புச்சக்கை எரிக்கும் வேலைக்கு பயன்படுகிறது

ஒத்த சொற்கள் : கரும்புச்சக்கை, கோது, வேழக்கோது


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

गन्ने से रस निकालने के बाद बचा भाग।

खोई जलावन के काम में आती है।
खोइया, खोई, मगस

பொருள் : தோலால் மூடப்பட்ட ஒரு வகை பறை

எடுத்துக்காட்டு : பறையின் சத்தம் கேட்டவுடனே சியாம் நடுங்க ஆரம்பித்தான்

ஒத்த சொற்கள் : அரிப்பறை, ஆகுளி, கோட்பறை, தடாரி, தண்டூவி, தண்டோரா, தப்பட்டை, தமுக்கு, தம்பட்டம், பறை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

चमड़ा मढ़ा एक प्रकार का बड़ा बाजा।

डफ की आवाज सुनते ही श्याम थिरकने लगा।
आउज, डफ, डफला, ढफ, ढफला, दफ