பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து திகைப்பு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

திகைப்பு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஆச்சரிய அல்லது அதிசய உணர்வு.

எடுத்துக்காட்டு : திடீரென்று என்னை பார்த்தவுடன் அவன் வியப்படைந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : அதிசயம், ஆச்சரியம், பிரமிப்பு, மலைப்பு, வியப்பு

मन का वह भाव जो किसी नई, विलक्षण या असाधारण बात को देखने, सुनने या ध्यान में आने से उत्पन्न होता है।

आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी ख़बर सुनकर भी उन्होनें कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
अचंभव, अचंभा, अचंभो, अचंभौ, अचम्भव, अचम्भा, अचम्भो, अचम्भौ, अचरज, आचरज, आश्चर्य, इचरज, कौतुक, तअज्जुब, ताज़्जुब, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी

The astonishment you feel when something totally unexpected happens to you.

surprise

பொருள் : அற்புதமானது அல்லது அசாதரணமானது

எடுத்துக்காட்டு : விசித்திரம் அரசே! இளவரசியார் மாளிகையில் இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : அதிசயம், ஆச்சரியம், விசித்திரம், விந்தை, வினோதம், வியப்பு

विलक्षण या विचित्र बात, व्यक्ति या वस्तु।

गजब हो गया सरकार! राजकुमारीजी महल में नहीं हैं।
गजब, गज़ब, ग़ज़ब

பொருள் : விரைவில் அல்லது குறுகிய காலத்தின் காரணமாக ஏற்படும் கலக்கம்

எடுத்துக்காட்டு : திடீரென தீ பற்றிக் கொண்டதால் குழப்பம் ஆனது

ஒத்த சொற்கள் : அமளி, கலக்கம், குழப்பம், தாறுமாறு, பிறழ்வு, பூசல்

जल्दी या उतावलेपन के कारण होनेवाली घबराहट।

अचानक आग लगने पर हड़बड़ी मच गई।
अफरा-तफरी, अफरातफरी, अफ़रा-तफ़री, अफ़रातफ़री, हड़बड़ाहट, हड़बड़ी

A condition of urgency making it necessary to hurry.

In a hurry to lock the door.
haste, hurry

பொருள் : திகைப்பு இருக்கும் நிலை

எடுத்துக்காட்டு : அவனுடைய திகைப்பு தெளிவடைய அதிக நேரமானது

ஒத்த சொற்கள் : பிரமிப்பு, மலைப்பு

भौचक्का होने की अवस्था या भाव।

उसका भौचक्कापन टूटने में बहुत समय लगा।
अचक, अचकचाहट, भौचकपन, भौचक्कापन

The feeling that accompanies something extremely surprising.

He looked at me in astonishment.
amazement, astonishment