பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து திருடுதல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

திருடுதல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒருவருவர் வைத்திருப்பதை விசையுடன் அகற்றுதல் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளுதல் பறித்தல்

எடுத்துக்காட்டு : அபகரிப்பவர்கள் ஐந்து லட்சம் பணம் கேட்டன்

ஒத்த சொற்கள் : அபகரிப்பவர்கள், பிடுங்கள்

अपहरण करने वाला व्यक्ति।

अपहरण-कर्त्ता ने पाँच लाख की फिरौती माँगी है।
अपहरण कर्ता, अपहरण कर्त्ता, अपहरण-कर्ता, अपहरण-कर्त्ता, अपहरणकर्ता, अपहरणकर्त्ता, अपहर्ता, अपहारक, अपहारी

Someone who unlawfully seizes and detains a victim (usually for ransom).

abductor, kidnaper, kidnapper, snatcher

பொருள் : பயமுறுத்தி அல்லது வன்முறையைப் பிரயோகித்து பெரும் அளவில் பொருள் அல்லது பணம் அபகரிக்கும் செயல்.

எடுத்துக்காட்டு : திருடர்கள் தாகுர் வீட்டில் புகுந்து அனைத்தையும் கொள்ளையடித்தனர்

ஒத்த சொற்கள் : களவாடுதல், கொள்ளையடித்தல், கொள்ளையிடுதல்

लोगों को मार-पीट कर उनका धन छीनने की क्रिया।

डाकुओं ने ठाकुर के घर में घुसकर बहुत लूटमार की।
अवलेखा, ताराज, लूट खसोट, लूट-खसोट, लूट-पाट, लूटखसोट, लूटपाट, लूटमार

Plundering during riots or in wartime.

looting, robbery