பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தீய சொற்கள் பேசும் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பொருள் : ஒருவருடைய பேச்சு தீயாக இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : தீய சொற்களை பேசுகிற நபரிடமிருந்து விலகியிருப்பது நல்லது

ஒத்த சொற்கள் : தீச்சொற்களை பேசக்கூடிய, தீய சொற்களை பேசுகிற

जिसकी भाषा धृष्ट हो।

धृष्टभाषी व्यक्ति से दूर ही रहना अच्छा है।
ज़बानदराज़, धृष्टभाषी, बदज़बान