பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து துணி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

துணி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : உடலில் அணிவதற்கு என்றே தைத்த அல்லது நெய்த துணி.

எடுத்துக்காட்டு : ஆடை இல்லா மனிதன் அரை மனிதன் என்பார்கள்

ஒத்த சொற்கள் : ஆடை, உடை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

पहनने के वस्त्र।

आज विद्यालय में सब पारंपरिक पोशाक पहने हैं।
कपड़ा, चेल, चैल, जामा, ड्रेस, तिरस्क्रिया, परिधान, पहनावा, पोशाक, भेष, भेस, लिबास, वस्त्र, वेश, वेष

A covering designed to be worn on a person's body.

article of clothing, clothing, habiliment, vesture, wear, wearable

பொருள் : உடைத் தைக்க அல்லது விரிப்பு, போர்வை போன்றவவையாகப் பயன்படுத்த பருத்தி, கம்பளி, பட்டு, முதலியவற்றில் நூலால் அல்லது செயற்கை இழையால் நெய்யப்பட்ட பொருள்.

எடுத்துக்காட்டு : அவன் சட்டை தைக்க இரண்டு மீட்டர் துணி வாங்கினான்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

रुई, रेशम, ऊन आदि के तागों से बुनी हुई वस्तु।

उसने क़मीज़ बनवाने के लिए दो मीटर टेरीलिन का कपड़ा खरीदा।
अंबर, अम्बर, आहत, कपड़ा, चीर, धटिका, धटी, पट, लत्ता, वसन, वस्त्र, शाटक, शुक, सारंग

Artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers.

The fabric in the curtains was light and semitransparent.
Woven cloth originated in Mesopotamia around 5000 BC.
She measured off enough material for a dress.
cloth, fabric, material, textile