பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து துண்டாக்கு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

துண்டாக்கு   வினைச்சொல்

பொருள் : உடை, துண்டாக்கு

எடுத்துக்காட்டு : கண்ணாடிப் பாத்திரம் கீழே விழுந்து உடைந்து விட்டது.

ஒத்த சொற்கள் : உடை

किसी वस्तु के टुकड़े होना।

काँच की कटोरी हाथ से छूटते ही टूट गई।
खंडित होना, टूटना, फूटना, भंग होना, भग्न होना

Go to pieces.

The lawn mower finally broke.
The gears wore out.
The old chair finally fell apart completely.
break, bust, fall apart, wear, wear out

பொருள் : ஒன்றின் பகுதியாக இருப்பதை தனித்தனிப் பகுதியாக ஆக்குதல்.

எடுத்துக்காட்டு : இந்த கரும்பை சிறிய-சிறிய துண்டாக்கு

आघात या झटके से किसी पदार्थ के खंड या टुकड़े करना।

इस गन्ने के छोटे-छोटे टुकड़े कर दो।
टुकड़े करना, टोरना, तोड़ना, तोरना

Break a piece from a whole.

Break a branch from a tree.
break, break off, snap off