பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து துறவி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

துறவி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பற்று பாசம் முதலியவை துறந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டவர்

எடுத்துக்காட்டு : துறவியின் வாழ்க்கை அறச்செயலிலே கழிந்தது

ஒத்த சொற்கள் : புனிதர், முனிவர்

सांसारिकता से अलग रहकर धार्मिक जीवन बिताने वाला पुरुष।

साधु का जीवन परोपकार में ही व्यतीत होता है।
नीवर, नैकटिक, महात्मा, संत, सन्त, साधु

(Hinduism) an ascetic holy man.

saddhu, sadhu

பொருள் : உலகப்பற்றை துறந்து தவம் புரிந்து சக்திகள் பெற்றவர்

எடுத்துக்காட்டு : இந்தியாவில் அதிக துறவிகள் இருக்கின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : முனிவர்

आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों का ज्ञाता, परम बुद्धिमान, दूरदर्शी, सच्चरित्र और त्यागी व्यक्ति।

भारत में बहुत बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं।
आप्त, ऋषि, मुनि, वाज

A mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom.

sage

பொருள் : யோகாவில் நிபுணராக இருப்பவர்

எடுத்துக்காட்டு : முனிவர் யோகாவினால் மனதைக் கட்டுப்படுத்தினார்

ஒத்த சொற்கள் : முனிவர், யோகி

वह जो योग में निपुण हो।

योगी योग साधना कर रहा है।
जोगी, योगी

One who practices yoga and has achieved a high level of spiritual insight.

yogi

பொருள் : குழுவாக வாழ்ந்து தங்கள் வாழ்வை பூஜை மற்றும் தியானத்திற்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஆண்மகன்

எடுத்துக்காட்டு : திபெத் நாட்டில் பல புத்தமதத்தைச் சேர்ந்த துறவிகள் வாழ்கின்றனர்.

ஒத்த சொற்கள் : துறவறம்

संन्यास आश्रम में रहने वाला तथा उसके नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति।

चित्रकूट में मेरी मुलाक़ात एक बहुत बड़े संन्यासी से हुई।
अवधू, अवधूत, परिव्राज, परिव्राजक, संन्यासी, सन्नासी

A male religious living in a cloister and devoting himself to contemplation and prayer and work.

monastic, monk

பொருள் : தவம் செய்யக்கூடிய நபர்

எடுத்துக்காட்டு : விசுவாமித்திரர் ஒரு துறவி

ஒத்த சொற்கள் : தவம்பூண்டவர், முனிவர்

Someone who practices self denial as a spiritual discipline.

abstainer, ascetic

பொருள் : உலக ஆசாபாசங்கள் மற்றும் பந்தத்தை துறந்தவன்

எடுத்துக்காட்டு : எங்கள் வீட்டிற்கு துறவி ஒருவர் வந்தார்.

ஒத்த சொற்கள் : சன்னியாசி

பொருள் : தன்னுடைய உறுப்புகளை கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் ஒருவன்

எடுத்துக்காட்டு : அவன் குடும்பஸ்தனாக இருந்தும் துறவியாக இருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : அருகன், சன்னியாசி, சாது, சாமியார், சுவாமியார், தாபசன், திரிதசி, நிரன்னுவயன், நீத்தவன், பகூதகன், பண்டாரம், பரமஹம்சன், பரித்தியாகி, பரிவிராசகன், பூதாத்துமன், பைராகி, மொசகன், யதி, விரதி, ஹம்சன்

वह जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है।

वह गृहस्थ होते हुए भी यति है।
जति, यति, यती

பொருள் : பற்று, பாசம், முதலியவற்றைத் துறந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டவர்.

எடுத்துக்காட்டு : இது ஒரு மிகப்பெரிய முஸ்லீம் துறவியின் சமாதி ஆகும்

एक प्रकार के मुसलमानी संत।

यह एक बहुत बड़े फकीर की मजार है।
दरवेश, फकीर, फ़क़ीर, साँई, सांई

A Muslim or Hindu mendicant monk who is regarded as a holy man.

fakeer, fakir, faqir, faquir

பொருள் : எப்பொழுதும் சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு துறவி

எடுத்துக்காட்டு : நம்முடைய கிராமத்தில் ஒரு அலைந்து கொண்டே இருக்கும் சந்நியாசி அவதரித்திருக்கிறார்

ஒத்த சொற்கள் : அருகன், அலைந்து கொண்டேயிருக்கும் சந்நியாசி, சன்னியாசி, சாது, சாமியார், சுவாமியார், திரிதசி, நிரன்னுவயன், நீத்தவன், பகூதகன், பண்டாரம், பரமஹம்சன், பரித்தியாகி, பரிவிராசகம், பூதாத்துமா, பைராகி, மொசகன், யதி, விரதி, ஹம்சன்

वह संन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता है।

हमारे गाँव में एक परिव्राजक पधारे हैं।
परिव्राज, परिव्राजक

A male religious living in a cloister and devoting himself to contemplation and prayer and work.

monastic, monk

துறவி   பெயரடை

பொருள் : துறவியைப்போல

எடுத்துக்காட்டு : ஒவ்வொரு விசயத்திற்கும் சண்டையிடுகிற மகேஷ் இன்று சன்னியாசி வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக் கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : சந்நியாச, சந்நியாசி, சன்யாச, சன்யாசி, துறவற

फकीर जैसा।

बात-बात में झगड़नेवाला महेश आज फकीरी जीवन व्यतीत कर रहा है।
फकीराना, फकीरी, फ़क़ीराना, फ़क़ीरी

Marked by poverty befitting a beggar.

A beggarly existence in the slums.
A mean hut.
beggarly, mean

பொருள் : துறவி,சந்நியாசி

எடுத்துக்காட்டு : அவன் கும்பமேளாவில் பல துறவிகளைக் கண்டான்.

ஒத்த சொற்கள் : சந்நியாசி

संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाला।

वह कुंभ के मेले में कई संन्यासी लोगों से मिला।
अनिकेत, परिव्राजक, संन्यासी, सन्नासी, सन्यासी

Pertaining to or characteristic of an ascetic or the practice of rigorous self-discipline.

Ascetic practices.
ascetic, ascetical