பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தை   வினைச்சொல்

பொருள் : தை

எடுத்துக்காட்டு : சட்டையில் பட்டன் தைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

किसी बड़ी वस्तु में कोई छोटी वस्तु किसी माध्यम से जैसे सुई डोरे आदि से जोड़ना।

लता कुर्ते में बटन टाँक रही है।
टँकाई करना, टाँकना, लगाना

किसी चीज़ पर कुछ सिया, टाँका, चिपकाया, जड़ा या मढ़ा जाना।

कमीज़ में बटन लग गया है।
लगना

Fasten by sewing. Do needlework.

run up, sew, sew together, stitch

பொருள் : தைக்கும் வேலையை செய்வது

எடுத்துக்காட்டு : கத்யா தைத்துக்கொண்டிருக்கிறாள்

ஒத்த சொற்கள் : தையல்போடு

तगने का काम होना।

गद्दा तगा रहा है।
तगाना

பொருள் : நூலினால் தள்ளித் தள்ளி மொத்தமான தையல் போடுதல்

எடுத்துக்காட்டு : பஞ்சடிப்பவன் போர்வைக்கு தையல் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறான்

ஒத்த சொற்கள் : தையல்போடு

तागे से दूर-दूर की मोटी सिलाई करना।

धुनिया रजाई ताग रहा है।
तागना

Sew together loosely, with large stitches.

Baste a hem.
baste, tack

பொருள் : தை

எடுத்துக்காட்டு : லதா சட்டையில் பட்டன் தைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள்.

பொருள் : ஒன்றை தைப்பதில் ஈடுபடுதல்

எடுத்துக்காட்டு : நாங்கள் டைலரிடம் துணிகளை தைக்கின்றோம்

किसी को सीने में प्रवृत्त करना।

हम दर्ज़ी से कपड़े सिलवाते हैं।
सिलवाना, सिलाई करवाना, सिलाई कराना, सिलाना