விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து தொழுவம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

தொழுவம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நான்கு பக்கமும் சூழப்பட்ட ஒரு பெரிய மைதானம்

எடுத்துக்காட்டு : பசு தொழுவத்தில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : குடில், கொட்டகை, கொட்டாய், கொட்டில்

चारों ओर से घिरा हुआ बड़ा मैदान।

गाय बाड़े में चर रही है।
खरक, बाड़ा

பொருள் : மாடுகளைக் கட்டிவைக்கும் கூரை போடப்பட்ட இடம்.

எடுத்துக்காட்டு : தொழுவத்தை தினமும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : கட்டுத்தரி

पालतू पशुओं के रहने का स्थान।

पशुशाला की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए।
अड़ाड़, अड़ार, पशुशाला, पिंजरापोल, बाँधनीपौरि, बाड़ा

An outlying farm building for storing grain or animal feed and housing farm animals.

barn

பொருள் : வளர்க்கும் கால்நடைகள் கட்டுமிடம்

எடுத்துக்காட்டு : பசு தொழுவத்தில் உட்கார்ந்து மேய்ந்துக் கொண்டிருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : குடில், கொட்டகை, கொட்டாய், கொட்டில்

पालतू चौपायों के बाँधे जाने का स्थान।

पशु थान पर बैठकर जुगाली कर रहे हैं।
थान