பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து நறுமணம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

நறுமணம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு பொருளுக்கு உரியதாகவும் மனத்துக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் இனியவாசனை.

எடுத்துக்காட்டு : பூக்களின் நறுமணம் தோட்டம் முழுவதும் வீசியது

ஒத்த சொற்கள் : இனியமணம், நற்மணம், நல்லமணம் நல்லவாசனை


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

अच्छी गन्ध या महक।

फूलों की सुगंध सारे बगीचे को महका रही है।
आमोद, ख़ुशबू, खुशबू, गमक, परमल, परिमल, सुगंध, सुगन्ध, सुरभि, सुवास, सौरभ

A distinctive odor that is pleasant.

aroma, fragrance, perfume, scent

பொருள் : ஒரு பொருளுக்கு உரியதாகவும் மனத்துக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் வாசனை.

எடுத்துக்காட்டு : காட்டு வழியாக செல்லும் போது காட்டுப்பூக்களின் மணம் நெஞ்சை மயக்கியது

ஒத்த சொற்கள் : நல்லமணம், மணம், வாசனை, வாசம்


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

वायु में मिले हुए किसी वस्तु के सूक्ष्म कणों का प्रसार जिसका ज्ञान या अनुभव नाक से होता है।

जंगल से गुजरते समय जंगली पुष्पों की गंध आ रही थी।
गंध, गन्ध, बास, महक, वास

The sensation that results when olfactory receptors in the nose are stimulated by particular chemicals in gaseous form.

She loved the smell of roses.
odor, odour, olfactory perception, olfactory sensation, smell