பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து நற்செயல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

நற்செயல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பிறர்நலம்புரிதல்

எடுத்துக்காட்டு : அறச்செயலுக்கு சமமான தர்மம் எதுவுமில்லை

ஒத்த சொற்கள் : அறச்செயல், நல்லசெயல்

वह उपकार या भलाई जो स्वजनों के लिए न होकर दूसरों के लिए हो।

परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है।
चेरिटी, चैरिटी, परकाज, परमार्थ, परहित, परोपकार

An activity or gift that benefits the public at large.

charity

பொருள் : ஒரு செயல் நன்னடத்தையுடன் இருத்தல்

எடுத்துக்காட்டு : நற்செயல்களின் மூலமாகத்தான் நாம் நம் சமுகத்தை நல்வழிபடுத்தமுடியும்

ஒத்த சொற்கள் : ஆச்சாரச்செயல், ஒழுக்கச்செயல், ஒழுக்கமானசெயல், தூயசெயல், நன்நெறிச்செயல், நன்னடத்தைச்செயல், நல்லசெயல்

ऐसा कार्य जो नीतिपरक हो।

नैतिक कार्यों के द्वारा ही हम समाज का उत्थान कर सकते हैं।
अच्छा काम, अवदान, धरम, धर्म, नैतिक कार्य, सत्कर्म, सत्कार्य, साधुकर्म, सुकर्म, सुकृत्य

Performance of moral or religious acts.

Salvation by deeds.
The reward for good works.
deeds, works