பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து நெற்றிப்பொட்டு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

நெற்றிப்பொட்டு   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நெற்றி ஓரத்திற்கும் காதுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதி

எடுத்துக்காட்டு : திருடன் நெற்றிப்பொட்டில் துப்பாக்கியை வைத்து மிரட்டினான்.

ஒத்த சொற்கள் : பொட்டு

பொருள் : நெற்றி ஓரத்திற்கும் காதுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதி

எடுத்துக்காட்டு : கண்ணில் உள்ள கண்மணி பாதிக்கப்பட்டால் கண்பார்வை போய்விடும்.

ஒத்த சொற்கள் : பொட்டு

कान और आँख के बीच का स्थान।

उसने कनपटी को लक्ष्य करके गोली चलाई।
अविमुक्त, कट, कनपटी, कर्णपटी, गंडमंडल, गंडस्थल, गण्डमण्डल, गण्डस्थल, शंख, शङ्ख

आँख की पुतली के बीच की बिंदी।

कनीनिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है।
कनीनिका, तिल

The flat area on either side of the forehead.

The veins in his temple throbbed.
temple