பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து நேர்காணல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

நேர்காணல்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : வானொலி, தூர்தர்சன் முதலியவற்றில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான நபரிடம் செய்யப்படுகிற நேரடி ஒளிபரப்பு முறை

எடுத்துக்காட்டு : இன்று தூர்தர்சனில் பிரதமமந்திரியின் நேர்காணல் ஒளிபரப்பப்பட்டது

रेडियो, दूरदर्शन पर या पत्रों आदि में प्रकाशित करने के किसी विशिष्ट व्यक्ति से कराई जानेवाली भेंट तथा वार्ता।

आज दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री जी की भेंट-वार्ता का प्रसारण किया जाएगा।
भेंट, भेंट वार्ता, भेंट-वार्ता, भेंटवार्ता, साक्षात्कार