பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து நொறுங்கு என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

நொறுங்கு   வினைச்சொல்

பொருள் : மிக இலேசாக தாக்கினாலும் தூளாகிப்போவது

எடுத்துக்காட்டு : கீழே விழுந்தவுடன் பப்படம் நொறுங்கியது

ஒத்த சொற்கள் : தூளாகு, பொடியாகு

बहुत थोड़े आघात से चूरचूर हो जाना।

नीचे गिरते ही पापड़ चुरचुरा गया।
चुरचुराना

Break or fall apart into fragments.

The cookies crumbled.
The Sphinx is crumbling.
crumble, fall apart

பொருள் : ஒரு பொருள் மர்மர் வென சப்தம் கொடுப்பது

எடுத்துக்காட்டு : நான் உட்கார்ந்த உடனே கட்டில் நொறுங்கியது

ஒத்த சொற்கள் : உடை, ஒடி, தகர், பிள

किसी वस्तु आदि का मचमच शब्द करना।

मेरे बैठते ही खटिया मचकने लगी।
मचकना, मचना, मचमचाना

Make a high-pitched, screeching noise.

The door creaked when I opened it slowly.
My car engine makes a whining noise.
creak, screak, screech, skreak, squeak, whine

பொருள் : ஒரு விஷயம் குறித்து ஏற்படும் முறிவை நேரிடையாகவோ அல்லது உருவகமாகவோ தெரிவிப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கூரை இடிந்து விழுந்தது.

ஒத்த சொற்கள் : இடிந்து விழு, உடை, தகர், தகர்த்தெறி, பிள, முறி, வெட்டி வீழ்த்து

* पूर्णरूप से सफल न होना या पतन होना।

आपके कारण मेरी योजना असफल हुई।
असफल होना, खटाई में पड़ना, ढहना, ध्वस्त होना, फेल होना, फ्लाप होना

Break down, literally or metaphorically.

The wall collapsed.
The business collapsed.
The dam broke.
The roof collapsed.
The wall gave in.
The roof finally gave under the weight of the ice.
break, cave in, collapse, fall in, founder, give, give way

பொருள் : சர் சர் என சத்தத்துடன் உடைவது

எடுத்துக்காட்டு : தரையின் மீது விழுந்தவுடனே பப்படம் நொறுங்கிப்போனது

ஒத்த சொற்கள் : தூளாகு, பொடியாகு

चुरचुर शब्द करके टूटना।

जमीन पर गिरते ही पापड़ चुरमुरा गया।
चुरमुराना

Press or grind with a crushing noise.

cranch, craunch, crunch, grind

பொருள் : சர் சர் என சப்தம் கொடுப்பது

எடுத்துக்காட்டு : காய்ந்த இலைகளின் மீது நடப்பதால் அவை நொறுங்கிப் போகின்றன

ஒத்த சொற்கள் : தூளாகு

चुरचुर शब्द करना।

चलने पर सूखी पत्तियाँ चुरचुराने लगीं।
चुरचुराना