விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து னய் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

னய்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : மதநூல்களில் வர்ணிக்கப்படும் ஒரு ஏரி

எடுத்துக்காட்டு : னய் பிரம்மலோகத்தில் அமைந்துள்ளது

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक सरोवर।

ण्य ब्रह्मलोक में स्थित है।
ण्य