பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பரந்த என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பரந்த   பெயரடை

பொருள் : பெரும்பரப்புடைய.

எடுத்துக்காட்டு : தோட்டத்தில் பூச்செடிகள் பரவியுள்ளதைப் பார்த்து குழந்தை சந்தோஷம் அடைந்தது

ஒத்த சொற்கள் : பரவியுள்ள

जो किसी क्षेत्र में या उसके चारों ओर दूर-दूर तक फैला हो।

जन मानस पर तुलसी कृत राम चरित मानस का व्यापक प्रभाव पड़ा।
परिव्यापक, विस्तीर्ण, व्यापक, सर्वचारी

Broad in scope or content.

Across-the-board pay increases.
An all-embracing definition.
Blanket sanctions against human-rights violators.
An invention with broad applications.
A panoptic study of Soviet nationality.
Granted him wide powers.
across-the-board, all-embracing, all-encompassing, all-inclusive, blanket, broad, encompassing, extensive, panoptic, wide

பொருள் : வடிவம், பரப்பு, எண்ணீக்கை போன்றவற்றில் அதிக அளவை உடையது

எடுத்துக்காட்டு : என்னுடைய வீடு மிகவும் பெரியது

ஒத்த சொற்கள் : அகன்ற, அகன்றதான, பெரிதான, பெரிய

मात्रा, आकार, विस्तार आदि में किसी की तुलना में अधिक।

मेरा घर बहुत बड़ा है।
मुझे बच्चे के लिए एक बड़ा खिलौना खरीदना है।
बड़ा

जो उम्र में बड़ा हो।

राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे।
जेठ, जेठा, ज्येष्ठ, बड़ा

Above average in size or number or quantity or magnitude or extent.

A large city.
Set out for the big city.
A large sum.
A big (or large) barn.
A large family.
Big businesses.
A big expenditure.
A large number of newspapers.
A big group of scientists.
Large areas of the world.
big, large

பொருள் : அனைத்து சூழ்நிலைகள் அல்லது நிலைகளின்படி பரவ

எடுத்துக்காட்டு : அவன் தன்னுடைய பரந்த மனதினால் பாதிப்படைந்த யாரையும் எதுவும் கூறுவதில்லை

ஒத்த சொற்கள் : பெரிய

जो पूरे विस्तार पर छाया हुआ न हो या जो सब परिस्थियों या स्थितियों में समान रूप से फैला हुआ न हो।

वह अपने अव्याप्य मन की पीड़ा किसी से नहीं कह सकता।
अव्याप्य

பொருள் : ஒன்றினுடைய கிளைகள் குடைய போல இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : கிர்ணி ஒரு பரந்த மரமாகும்

ஒத்த சொற்கள் : அகலமான, விரிவான

जिसकी शाखाएँ छाते के समान फैली हुई हों।

खिरनी एक छतनार वृक्ष है।
छतनार

பொருள் : கருத்து, அறிவு, போன்றவை குறித்து வரும்போது ஆழமானவை.

எடுத்துக்காட்டு : பண்டித்சுனில் ஆழ்ந்த அறிவு கொண்டவன்

ஒத்த சொற்கள் : ஆழ்ந்த

जिसकी गहराई या थाह का पता न चले।

अथाह सागर में कई अनमोल रत्न छिपे हैं।
पंडित सुनील का ज्ञान अथाह है।
अगाध, अगाध्य, अगाह, अथाह, अनवगाह, अनवगाह्य, अपार, अवगाह, गहन

பரந்த   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : அதிக அளவை உடையது

எடுத்துக்காட்டு : அந்த மாளிகையின் முற்றம் மிகவும் பெரிதானாது

ஒத்த சொற்கள் : மிகப்பெரிய, விசாலம்

विशाल या बहुत बड़े होने की अवस्था या भाव।

उस भवन की विशालता और सूनापन जैसे खाने को दौड़ता है।
दीर्घता, विशालता

Unusual largeness in size or extent or number.

enormousness, grandness, greatness, immenseness, immensity, sizeableness, vastness, wideness