விளம்பரங்களை நீக்க உள்நுழையவும்.
பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பரிகாசம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பரிகாசம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : நகைச்சுவையில் ஒரு வகை

எடுத்துக்காட்டு : இந்த பரிகாசம் மிகவும் களிப்பூட்டுவதற்காக இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : ஆகடியம், ஆசியம், இகத்தாளம், எகத்தாளம், எக்காளம், ஏகாடம், கிண்டல், குசோத்தியம், கேலி, நகை, நக்கல், பரியாசம்

हास्यरस-प्रधान एक प्रकार का रूपक।

यह प्रहसन बहुत मनोरंजक है।
प्रहसन

A comedy characterized by broad satire and improbable situations.

farce, farce comedy, travesty

பொருள் : தங்களுக்குள் ஏற்படும் பரிகாசம்

எடுத்துக்காட்டு : தந்தை மற்றும் மகனிடத்தில் தொடர்ந்து பரிகாசம் நடைபெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : எகத்தாளம், எக்காளம், கிண்டல், கேலி, நக்கல், பகடி, பரியாசம்

आपस में होने वाले आक्षेप या तानों भरा वार्तालाप।

बाप और बेटे में आए दिन नोक-झोंक होती रहती है।
तू-तू मैं-मैं, नोंक झोंक, नोंक-झोंक, नोंकझोंक, नोक झोक, नोक-झोंक, नोक-झोक, नोकझोंक, नोकझोक

Witty language used to convey insults or scorn.

He used sarcasm to upset his opponent.
Irony is wasted on the stupid.
Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody's face but their own.
caustic remark, irony, sarcasm, satire

பொருள் : ஒருவருடைய நடத்தை, செயல் முதலியவற்றை வேடிக்கையாகக் காட்டும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : அவனுடைய கெட்ட பழக்கத்தினால் அவன் பல இடங்களில் பரிகாசத்திற்கு உள்ளானான்.

ஒத்த சொற்கள் : கிண்டல், கேலி

हँसते हुए किसी को निंदित ठहराने या उसकी बुराई करने की क्रिया।

अपनी ओछी हरकतों के कारण वह हर जगह सबके उपहास का पात्र बन जाता है।
अपहास, अवहास, उपहास, खिल्ली, तंज़, परिहास, मखौल, मज़ाक़, मजाक, हँसी

The act of deriding or treating with contempt.

derision, ridicule

பொருள் : ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின் மதிப்பை குறைக்கும் விதத்தில் வேடிக்கையாகவும் விளையாட்டாகவும் பேசும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : அவனுக்கு கிண்டல் செய்யும் பழக்கம் இன்னமும் சலிக்கவே இல்லை

ஒத்த சொற்கள் : எக்காளித்தல், எள்ளல், ஏளனம், கிண்டல், கேலி, நக்கல்

परोक्ष रूप से किसी को सुनाने के लिए जोर से कोई व्यंग्यपूर्ण बात कहने की क्रिया।

वह अपने व्यंग्य करने की आदत से बाज नहीं आती।
आवाज़ा-कशी, आवाजा-कशी, ताना देना, ताना मारना, व्यंग करना, व्यंग्य करना, हँसी उड़ाना

பொருள் : ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின் மதிப்பைக் குறைக்கும் விதத்தில் செய்யப்படும் கேலி

எடுத்துக்காட்டு : தற்காலத்தின் தலைவர்கள் ஒருவர் மற்றொருவரை கிண்டல் பேசுவதிலேயே தன் நேரத்தை செலவழிக்கின்றனர்

ஒத்த சொற்கள் : கிண்டல், கேலி

किसी को चिढ़ाने, दुखी करने, नीचा दिखाने आदि के लिए कही जाने वाली वह बात जो स्पष्ट शब्दों में न होने पर भी अथवा विपरीत रूप की होने पर भी उक्त प्रकार का अभिप्राय या आशय प्रकट करती हो।

नेता जी विपक्षी का व्यंग्य सुनकर क्रोधित हो गए।
अधिक्षेप, काकु, नोंक झोंक, नोंक-झोंक, नोंकझोंक, नोक झोंक, नोक झोक, नोक-झोंक, नोक-झोक, नोकझोंक, नोकझोक, फबती, फब्ती, मखौल, व्यंग, व्यंग्य, व्यङ्ग, व्यङ्ग्य, शोशा, हँसी

Witty language used to convey insults or scorn.

He used sarcasm to upset his opponent.
Irony is wasted on the stupid.
Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody's face but their own.
caustic remark, irony, sarcasm, satire