பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பள்ளம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பள்ளம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பள்ளம் தோண்டும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : சில விதைகளை விதைப்பதற்கு முன்பு அதற்கு பள்ளம் தோண்ட வேண்டியிருக்கிறது

ஒத்த சொற்கள் : குழி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

तर करने या भिगाने की क्रिया।

कुछ बीजों को बोने से पूर्व उनकी तराई की जाती है।
आसेक, आसेचन, तराई, भिगाई

The act of making something wet.

wetting

பொருள் : அறிகிலிருக்கும் பிற பகுதிகளைவிடத் தாழ்ந்த பகுதி நிலத்தில் இருக்கும் அல்லது உண்டாகும் பெரியக்குழி

எடுத்துக்காட்டு : ஒரு குருடன் பள்ளத்தில் விழுந்துவிட்டான்.

ஒத்த சொற்கள் : ஆழம், குழி


பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு :

गहरा तल या स्थान।

एक अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ था।
अवगाह, अवट, अवपात, असण, कुंड, कुण्ड, खंता, खड्ड, खड्डा, खत्ता, खात, गड़हा, गड्ढा, गढा, गर्त, प्रोथ

A sizeable hole (usually in the ground).

They dug a pit to bury the body.
cavity, pit