பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பழங்காலத்திய இனம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பழங்காலத்திய இனம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒரு பழங்காலத்திய இனம்

எடுத்துக்காட்டு : ஷக் என்பது இந்தியாவின் பழங்காலத்திய இனம் ஆகும்.

ஒத்த சொற்கள் : ஷக்

एक प्राचीन अनार्य जाति जो शक द्वीप की रहनेवाली थी और म्लेच्छों में गिनी जाती थी।

शक जाति के कुछ सदस्यों ने भारत के कुछ भागों पर राज्य किया था।
शक, शक जाति

(Hinduism) a Hindu caste or distinctive social group of which there are thousands throughout India. A special characteristic is often the exclusive occupation of its male members (such as barber or potter).

jati