பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பாணி என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பாணி   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : ஒன்றின் மீது ஆசைப்படுவது

எடுத்துக்காட்டு : இந்திய மக்களிடம் வெளிநாட்டு மோகம் அதிகமாகப் பரவியிருக்கிறது.

ஒத்த சொற்கள் : நாகரீகம், பாங்கு, மோகம்

कार्य करने की रीति या प्रणाली।

संसार में सब कुछ विधि के विधान के अनुसार चलता है।
विधान

A way of doing something, especially a systematic way. Implies an orderly logical arrangement (usually in steps).

method

பொருள் : பாணி, முறை

எடுத்துக்காட்டு : இந்த ஓவியம் ராஜஸ்தானி பாணியில் வரையப்பட்டுள்ளது.

ஒத்த சொற்கள் : முறை

चित्र अंकित करने की किसी विशेष स्थान या परम्परा की शैली।

यह राजस्थानी क़लम है।
कलम, क़लम