பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பாதுகாவலன் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பாதுகாவலன்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : பாதுகாப்பவர்.

எடுத்துக்காட்டு : மாணவர்கள் விடுதியிலிருந்து வெளியேற பாதுகாவலனிடம் அனுமதி பெற வேண்டும்

ஒத்த சொற்கள் : பாதுகாவலர்

Someone who keeps safe from harm or danger.

preserver

பாதுகாவலன்   பெயரடை

பொருள் : ஒன்றை அல்லது ஒருவரை பாதுகாக்கும் பணி செய்பவர்.

எடுத்துக்காட்டு : மந்திரியின் பாதுகாவலன் எதிரியை அழித்தான்

ஒத்த சொற்கள் : பாதுகாப்பவன்

रक्षा करने वाला।

मंत्री का रक्षक सिपाही उग्रवादियों का निशाना बन गया।
अभिरक्षक, अवरक्षक, अविष, पपु, परिपालक, परिरक्षक, मुहाफ़िज़, मुहाफिज, रक्षक, रक्षा कर्ता, रक्षी