பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பிடிவாதம் என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பிடிவாதம்   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : தன் பிடியில் தீர்மானமாய் இருப்பது

எடுத்துக்காட்டு : பிடிவாதம் என்பது எளிதில் மாற்றக்கூடியது அல்ல.

अपनी अनुचित बात पर भी अड़े रहने की अवस्था या भाव।

किशोर के हठीलेपन से सभी परेशान रहते हैं।
अकड़, अड़ियलपन, ज़िद्दीपन, जिद्दीपन, मताग्रह, हठधर्मिता, हठधर्मी, हठीलापन

The trait of being difficult to handle or overcome.

mulishness, obstinacy, obstinance, stubbornness

பொருள் : குணம், செயல் போன்றவற்றில் மென்மையாக இல்லாமல் மிகவும் கடுமையாக உள்ள தன்மை.

எடுத்துக்காட்டு : சிரித்துக் கொண்டு விளக்கும் போது அவனுடைய முரட்டுத்தனம் அதிகரிக்கின்றது

ஒத்த சொற்கள் : அடங்காமை, முரட்டுத்தனம்

The trait of being prone to disobedience and lack of discipline.

fractiousness, unruliness, wilfulness, willfulness

பொருள் : பிறருக்குச் சங்கடம் ஏற்படுத்தும் வகையில் வேண்டுமென்றே சிறிதும் விட்டுக்கொடுக்காமல் நடந்துகொள்ளும் போக்கு.

எடுத்துக்காட்டு : சியாம் தன்னுடைய ஏழை தந்தைக்கு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்குதற்கு பிடிவாதம் செய்து கொண்டிருந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : விடாபிடி

किसी व्यर्थ की या अनुचित बात के लिए आग्रह।

श्यामू का गरीब बाप उसके मोटरसाइकिल खरीदने के दुराग्रह से दुखी है।
अनुचित जिद, दुराग्रह, मूढ़ाग्रह, हठ

Resolute adherence to your own ideas or desires.

bullheadedness, obstinacy, obstinance, pigheadedness, self-will, stubbornness

பொருள் : விட்டுக்கொடுக்காத உறுதி

எடுத்துக்காட்டு : குழந்தை ரயிலின் ஜன்னலோர இருக்கையில் தான் அமர்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது.

ஒத்த சொற்கள் : அடம், அழிச்சாட்டியம், முரண்டு

आग्रहपूर्वक यह कहने की क्रिया कि ऐसा ही है, होगा या होना चाहिए।

तुलसी ने कृष्ण-मूर्ति के सामने ही हठ लगा दी कि धनुष धारण करो।
अड़, अर, आन, आनतान, आर, आरि, इसरार, इस्रार, ईढ, ईढ़, ईर, ज़िद, ज़िद्द, जिद, जिद्द, टेक, धरन, हठ

Resolute adherence to your own ideas or desires.

bullheadedness, obstinacy, obstinance, pigheadedness, self-will, stubbornness

பொருள் : வேண்டுமென்றே சிறிதும் விட்டுக்கொடுக்காமல் நடந்துகொள்ளும் போக்கு

எடுத்துக்காட்டு : நீ தற்சமயம் மிகவும் பிடிவாதம் செய்கிறாய்

शरारत या नटखट भरा काम।

तुम आजकल बहुत शरारत करते हो।
तुम्हारी शरारत से मैं परेशान हूँ।
अस्थैर्य, चंचलता, चंचलत्व, चंचलपन, चंचलाहट, धींगाधींगी, नटखटपन, नटखटी, बदमाशी, मस्ती, मस्तीख़ोरी, मस्तीखोरी, शरारत, शैतानी

Reckless or malicious behavior that causes discomfort or annoyance in others.

devilment, devilry, deviltry, mischief, mischief-making, mischievousness, rascality, roguery, roguishness, shenanigan

பொருள் : தன்னுடைய கழுத்து அல்லது மார்பு வழி விசயத்தினை அடம்பிடிக்கும் செயல்

எடுத்துக்காட்டு : இந்துக்கள் மேலும் முஸ்லீம்களின் பிடிவாதத்தினாலேயே அயோத்யா விவாகத்தின் காரணமாக உருவாகிறது

ஒத்த சொற்கள் : அடம், சண்டித்தனம், சாட்டியம், சுறட்டு, செளிம்பு, முரடு, முரண்டு, முஷ்கரம், மூர்க்கம், விடாப்பிடி

अपने मत या संप्रदाय की बात लेकर अड़े रहने की प्रवृत्ति।

हिंदुओं तथा मुसलमानों की हठधर्मिता ही अयोध्या विवाद का कारण बनी हुई है।
कट्टरपन, हठधर्मिता, हठधर्मी

Excessive intolerance of opposing views.

fanaticism, fanatism, zealotry