பக்க முகவரியை கிளிப்போர்டில் நகலெடுக்கவும். ட்விட்டரில் பகிரவும் வாட்ஸ்அப்பில் பகிரவும் பேஸ்புக்கில் பகிரவும்
கூகுள் பிளேயில் வரவும்
தமிழ் என்ற அகராதியில் இருந்து பிரமை என்ற வார்த்தையின் பொருள் மற்றும் உதாரணம் ஒத்த சொற்கள் மற்றும் எதிர்ச்சொற்களுடன்.

பிரமை   பெயர்ச்சொல்

பொருள் : அந்த பொருள் என்ன என்பதை அறியாமல், தோன்றக்கூடிய மயக்கம்

எடுத்துக்காட்டு : பிரமையின் காரணமாக அவன் கயிற்றை பாம்பென அறிந்தான்

ஒத்த சொற்கள் : மனபிராந்தி, மயக்கம்

देखने में होनेवाला भ्रम जिसमें जो वस्तु आदि है वह न लगकर कुछ और लगती है।

दृष्टिभ्रम के कारण वह रस्सी को साँप समझ बैठा।
दृष्टिभ्रम, दृष्टिविभ्रम

An optical phenomenon that results in a false or deceptive visual impression.

optical illusion

பொருள் : குழப்பத்தில் ஒரு பொருளை வேறொரு பொருளாக அறிவது

எடுத்துக்காட்டு : இருட்டில் பிரமை ஏற்படுகிறது